ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

مرام و معرفت در شبکه اینترنت، علت ناپدید شدن شدن فیس‌بوک از اینترنت

حدود ساعت ۸:۲۱ عصر روز دوشنبه ۱۲ مهر فیس‌بوک از اینترنت ناپدید شد و بعد از نزدیک به پنج ساعت دوباره برگشت. اما چرا این…