ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار

نظارت بر فیلترینگ اینترنت در ایران

برای مسوول نگه‌داشتن مقامات ایرانی لطفا اگر با سایت یا اپلیکیشنی برخورد کردید که فیلتر شده، مشخصات آن را در این فرم وارد کنید.